Výpadek služeb MůjHost.NET : Co se dělo ?

Prosinec 1, 2008 by
Filed under: Služby MůjHost.NET 

Dovolte, abychom se v první řadě omluvili za výpadky, které byly způsobeny závadou na diskovém poli.

Všem našim zákazníkům se velice omlouváme se za výpadky v minulém týdnu způsobené vyhořením disku v datovém diskovém poli. Též byly provedeny opatření, aby se podobná situace neopakovala.

V minulém týdnu jsme se potýkali s technickým výpadkem diskového pole, jehož příčina se skrývala ve vyhoření datového disku.

Výpadek se týkal pouze webových stránkách, které byly na tomto diskovém poli uloženy. Na diskové pole je použita technologie Raid, takže systém dopočítával chybějící data. Odezva proto byla delší než obvykle. Ještě v úterý tedy bylo možné se na weby dostat.

V noci z úterka na středu už diskové pole nebylo k dispozici, a až po výměně disku a dopočtením chybějících dat (offline provoz). Tohoto dne (středa) v 18:55 byly všechny služby plně obnoveny.

Aby se předešlo podobné situaci a naši zákazníci neměli nedostupný web téměř 24 hodin, kolegové z technického oddělení zahájili práce na vybudování nového diskového pole a jeho celkovou náhradu za stávající. Začal proces migrace na jiný server a po finální instalaci nového diskového pole opět s technologií Raid byly data zmigrovány zpět. Celý tento proces byl dokončen v nedělních hodinách.

 Během celého procesu byly služby dostupné (pošta, mail, databáze).

Výpadek diskového pole sekundárně znemožnil převzít roli webového serveru náhradním mašinám, které zajišťují chod v případě výpadku primárních webových serverů. Z tohoto důvodu jsme informovali o technické události touto hláškou, která se objevila na všech postihnutých webech.

Hlášení o výpadku

 V současné době se pod každou doménou objevuje obsah definovaný zákazníkem.

Další články:

Comments