Vyjádření k výpadkům, novinky v síti core.mujhost.net

Leden 5, 2011 by
Filed under: Služby MůjHost.NET, Zpravodaj 

Již koncem roku jste mohli zaznamenat, že se náš hosting přestěhoval na nový
server (ze server mysak.core.mujhost.net) na server trpaslik.core.mujhost.net.

Důvodem stěhování bylo nutnost připravit diskové pole a dalších aplikačních
serverů pro cluster hosting.

Ano cluster hosting,
minimalizujeme výpadky a zvyšujeme propustnost naší sítě.

Zmodernizovali jsme technologické řešení současných služeb.

Zrychlujeme – zvyšujeme
rychlost

Aktuálně máme internetovou bránu, na kterou přijde Váš požadavek na webový
server a load balancer vyhodnotí na jaký webový server požadavek pošle ke
zpracování a vyřídí jej. Nyní se o chod služeb starají 4 produkční +2 záložní
servery. Jako databázový stroj máme mysql server a postgresql server.

K nasazení clustrovaného řešení došlo k 1.1.2011 a při špičkách zátěže jej
doprovázeli od 2.1. až do 3.1.2011 ve večerních hodinách neplánované výpadky. V
tuto dobu jsme dimenzovali výkon, nutný pro běh bez-výpadkového stavu hostingu.

Za výpadky se samozřejmé omlouváme, avšak nastavit clustery bez zátěže a
nastavit optimální výkon bez zátěže prostě nejde.

Nyní nám může být útěchou fakt, že jsme se vyvarovali situaci a zkušenostem z
loňských let, kdy při havárii webového serveru došlo k výpadku na více než
několik minut. Nyní úlohu převezme jiný webový server či záložní webové servery.

Současně realizujeme záložní větev pro případ, že by vypadla brána proxy serveru
či došlo k havárii diskového pole.

Naší snahou je zvýšit dostupnost námi poskytovaných služeb a blížit se ke
hranici garance dostupnosti 99,99%.

Současně jsme v prosinci připojili další servery, které posílili naší technickou
stránku.

Ve dnech 1.1.2011 nebyly generovány statistiky webových serverů. Klientský
požadavek procházel proxy serverem a neuchovával IP adresu vzdáleného klienta,
ale přepisoval ji na IP balanceru. Tato činnost byla opravena 4.1.2011. Od
tohoto dne se též generují statistiky provozu webových stránek.

Co pro Vás připravujeme nyní?

Registrátorský systém pro registraci a správu domén.

Nové administrativní rozhraní pro techniky a obchodní partnery.

Další články:

Comments