Technické novinky – pošta a php 5.3

Říjen 24, 2011 by
Filed under: Služby MůjHost.NET, Zpravodaj 

Přijde změna na poštovním serveru a přibude podpora pro všechny zákazníky PHP 5.3.

Jsme si vědomi, jak je emailová komunikace důležitá a proto jsme se v posledních měsících zaměřili právě na poštu. Vylepšujeme námi poskytované služby a přecházíme z poštovního systému qmail na postfix.

Poštovní server

V praxi to pro naše uživatele a zákazníky znamená jedno. Už nebude qmailadmin. Bude něco nového.

Tím něco nového, nemyslíme pouze nové webové administrativní rozhraní, které je o mnohem zajímavější než současný qmailadmin.

K dispozici je v 11 jazykových mutacích (podpora Češtiny se vytváří). Opraveny jsou poštovní filtry, lepší rozpoznávání nevyžádané pošty a časem jistě přijdete na další vychytávky. Jako webové rozhraní pro poštu je tentokrát změna. Nebude ten krásný modrý webmail, který je doposud. Bude nový RoundCube, který je nakonfigurovaný úzce spolupracovat s poštovním serverem a využívat jeho veškeré vlastnosti.

Modrý webmail se už neobjeví. Není úplná pravda, že by dočista zmizel. Bude nabídnut jako alternativní volba pro RoundCube. Nebude detaultně v modré barvě, ale v oranžové. Též došlo u aktualizaci. Vzhled modrého webmailu si budete moci nastavit v nastavení účtu.

Administrace poštovního serveru sebou přináší pro administrátory více domén nové vylepšení. Pod jedním účtem do administrace, bude možné spravovat více doménových jmen na poštovním serveru. Současně dokážeme individuálně změnit nastavení pro danou domény pro klíčové parametry. Tj. např. velikost posílané přílohy, nebo zvýšit počet posílaných souborů za určitý časový úsek. Nebo veškerou komunikaci přeposílat na jiný email. atd. Nastavení je mnoho.

Tím se otvírá i možnost vzniku nových emailových tarifů, které se objeví následně po úspěšném přechodu na nový poštovní systém.

Podpora PHP 5.3

Po měsíčním zkušebním provozu php 5.3, můžeme prohlásit nasazené technologie za stabilní pro náš provoz. PHP 5.3 bude jednou z možností pro volbu php engine pro Vaše aplikace. Přepnutí bude velice jednoduché. Servery PHP 5.2 a 5.3 naslouchají každý pod samostatnou IP adresou, ačkoliv mají stejný přístup k datům. Tím pádem, si můžete část domény nechat na PHP 5.3 a část na PHP 5.2.

Kde si můžete samostatně změnit IP adresu na své doméně či si celou doménu sami spravovat se dozvíte v dalším článku.

Další články:

Comments